วิสัยทัศน์
แห่งการเรียนรู้
คุณสามารถพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยดูแลคุณตลอดระยะเวลาการเรียน

เรียนสดโต้ตอบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องจองคลาสล่วงหน้า
เรียนสะดวกทั้งจากบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

หน้าเนื้อหา
ดูเนื้อหาเรียนแต่ละสัปดาห์
รายละเอียดเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเรียนในแตละสัปดาห์ได้ โดยมีทั้งภาพ หัวข้อเรื่อง วัน ห้องเรียนกับเจ้าของภาษา หรือ ห้องเรียนสองภาษา

เมนู

เข้าถึงแอป Native Gen 5 ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเข้าไปยังหน้าอื่น ๆ ในแอปได้ง่าย ๆ ตั้งแต่การเลือกดูเนื้อหา การเข้าห้องเรียน การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ การตรวจสอบระบบ

ตรวจสอบเทคนิค

ทดสอบอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียน

ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ในการเรียนของคุณ เช่น หูฟัง ไมโครโฟน อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณ

หน้าเนื้อหา
ดูเนื้อหาเรียนแต่ละสัปดาห์
รายละเอียดเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเรียนในแตละสัปดาห์ได้ โดยมีทั้งภาพ หัวข้อเรื่อง วัน ห้องเรียนกับเจ้าของภาษา หรือ ห้องเรียนสองภาษา

เมนู

เข้าถึงแอป Native Gen 5 ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเข้าไปยังหน้าอื่น ๆ ในแอปได้ง่าย ๆ ตั้งแต่การเลือกดูเนื้อหา การเข้าห้องเรียน การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ การตรวจสอบระบบ

ตรวจสอบเทคนิค

ทดสอบอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียน

ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ในการเรียนของคุณ เช่น หูฟัง ไมโครโฟน อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณ

สแกน QR Code เพื่อติดตั้งแอป
Native Xsmart

รองรับ iOS และ Android

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรีข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
ใช้เพียงเพื่อการเรียนกับ TOPICA Native เท่านั้น