วิสัยทัศน์
แห่งการเรียนรู้
คุณสามารถพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยดูแลคุณตลอดระยะเวลาการเรียน

เรียนสดโต้ตอบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องจองคลาสล่วงหน้า
เรียนสะดวกทั้งจากบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

หน้าเนื้อหา
ดูเนื้อหาเรียนแต่ละสัปดาห์
รายละเอียดเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเรียนในแตละสัปดาห์ได้ โดยมีทั้งภาพ หัวข้อเรื่อง วัน ห้องเรียนกับเจ้าของภาษา หรือ ห้องเรียนสองภาษา

เมนู

เข้าถึงแอป Native Gen 5 ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเข้าไปยังหน้าอื่น ๆ ในแอปได้ง่าย ๆ ตั้งแต่การเลือกดูเนื้อหา การเข้าห้องเรียน การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ การตรวจสอบระบบ

ตรวจสอบเทคนิค

ทดสอบอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียน

ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ในการเรียนของคุณ เช่น หูฟัง ไมโครโฟน อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณ

หน้าเนื้อหา
ดูเนื้อหาเรียนแต่ละสัปดาห์
รายละเอียดเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเรียนในแตละสัปดาห์ได้ โดยมีทั้งภาพ หัวข้อเรื่อง วัน ห้องเรียนกับเจ้าของภาษา หรือ ห้องเรียนสองภาษา

เมนู

เข้าถึงแอป Native Gen 5 ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเข้าไปยังหน้าอื่น ๆ ในแอปได้ง่าย ๆ ตั้งแต่การเลือกดูเนื้อหา การเข้าห้องเรียน การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ การตรวจสอบระบบ

ตรวจสอบเทคนิค

ทดสอบอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียน

ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ในการเรียนของคุณ เช่น หูฟัง ไมโครโฟน อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณ

สแกน QR Code เพื่อติดตั้งแอป
Native Xsmart

รองรับ iOS และ Android