Select Page
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์
ตอบโจทย์ชีวิตวัยทำงาน
ความสำเร็จในการเรียน ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
TOPICA Native ได้ออกแบบวิธี “P.I.E.L.E.” เพื่อการเรียนพูดอังกฤษด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลจริง

หลักสูตรของเราพร้อมรับรองความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในการทำงาน อยากเก่งอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ เรียนเพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้พูดได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเอาชนะข้อสอบต่าง ๆ

คอร์สเรียนเนื้อหาครอบคลุมทักษะและความสนใจต่าง ๆ ของคุณ
เป็นการสอนแบบสด Real-time ผ่านระบบออนไลน์
โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอน
และได้รับการรับรองคุณภาพและความสามารถจาก TESOL, TEFL หรือ CELTA
P – (Practice) ฝึกกับครูเจ้าของภาษา

I – (Interactive) แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้เรียนคนอื่น ๆ

E – (Evaluation) ประเมินผล

L – (Lecture) สรุปความรู้ทางทฤษฎี

E – (Exam) ทดสอบวัดระดับ

รูปแบบการเรียนการสอน

สอนสดทุกคลาสเรียน

เรียนภาษาอังกฤษสด ๆ แบบ Real-time เน้นฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ คุณสามารถเลือกเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อเน้นฝึกการออกเสียง หรือเรียนกับอาจารย์ไทยเพื่อเน้นฝึกแกรมม่าสำหรับการพูด

Group Discussion

เรียนแบบกลุ่ม Class ละเพียง 2-6 ท่าน โดยเรียนกับเพื่อนที่อยู่ในระดับเดียวกัน
โดยในคลาสท่านจะได้ฝึกพูดตลอดทั้งคลาส
เลือกเวลาเรียนได้ไม่อั้นตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน ทุกวัน

บทเรียน E-Learning ตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ TOPICA Native
แถมฟรี บทเรียนทฤษฏีแบบ e-Learning ที่มีมากกว่า 800 บทเรียน รวมถึงแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

หลักสูตรการเรียน
ด้วยหลักสูตรของ TOPICA Native ที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการฝึกสนทนา และฝึกใช้จริง
ระบบการเรียนของเราประกอบด้วย 9 ระดับเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง โดยคุณจะได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
TOPICA Native ให้คุณได้พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณแบบไร้ข้อจำกัด

เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดชั่วโมง

คุณสามารถเข้าเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา
และอาจารย์ไทยได้ไม่จำกัด
ตลอดระยะเวลาหลักสูตรของคุณ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

เลือกเวลาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณสะดวก ไม่ต้องจองคลาสล่วงหน้า ห้องเรียนสดจะตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวัน

ห้องเรียน e-Learning ตลอด 24 ชม.

ผู้เรียน TOPICA Native ทุกคนรับฟรี! บทเรียนทฤษฏีแบบ e-Learning ที่มีมากกว่า 800 บทเรียน รวมถึงแบบทดสอบออนไลน์

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์
ตอบโจทย์ชีวิตวัยทำงาน
ความสำเร็จในการเรียน ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
TOPICA Native ได้ออกแบบวิธี “P.I.E.L.E.” เพื่อการเรียนพูดอังกฤษด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลจริง

หลักสูตรของเราพร้อมรับรองความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในการทำงาน อยากเก่งอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ เรียนเพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้พูดได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเอาชนะข้อสอบต่าง ๆ

คอร์สเรียนเนื้อหาครอบคลุมทักษะและความสนใจต่าง ๆ ของคุณ
เป็นการสอนแบบสด Real-time ผ่านระบบออนไลน์
โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอน
และได้รับการรับรองคุณภาพและความสามารถจาก TESOL, TEFL หรือ CELTA
P – (Practice) ฝึกกับครูเจ้าของภาษา

I – (Interactive) แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้เรียนคนอื่น ๆ

E – (Evaluation) ประเมินผล

L – (Lecture) สรุปความรู้ทางทฤษฎี

E – (Exam) ทดสอบวัดระดับ

รูปแบบการเรียนการสอน

สอนสดทุกคลาสเรียน

เรียนภาษาอังกฤษสด ๆ แบบ Real-time เน้นฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ คุณสามารถเลือกเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อเน้นฝึกการออกเสียง หรือเรียนกับอาจารย์ไทยเพื่อเน้นฝึกแกรมม่าสำหรับการพูด

Group Discussion

เรียนแบบกลุ่ม Class ละเพียง 2-6 ท่าน โดยเรียนกับเพื่อนที่อยู่ในระดับเดียวกัน
โดยในคลาสท่านจะได้ฝึกพูดตลอดทั้งคลาส
เลือกเวลาเรียนได้ไม่อั้นตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน ทุกวัน

บทเรียน E-Learning ตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ TOPICA Native
แถมฟรี บทเรียนทฤษฏีแบบ e-Learning ที่มีมากกว่า 800 บทเรียน รวมถึงแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

หลักสูตรการเรียน
ด้วยหลักสูตรของ TOPICA Native ที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการฝึกสนทนา และฝึกใช้จริง
ระบบการเรียนของเราประกอบด้วย 9 ระดับเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง โดยคุณจะได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
TOPICA Native ให้คุณได้พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณแบบไร้ข้อจำกัด

เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดชั่วโมง

คุณสามารถเข้าเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา
และอาจารย์ไทยได้ไม่จำกัด
ตลอดระยะเวลาหลักสูตรของคุณ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

เลือกเวลาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณสะดวก ไม่ต้องจองคลาสล่วงหน้า ห้องเรียนสดจะตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวัน

ห้องเรียน e-Learning ตลอด 24 ชม.

ผู้เรียน TOPICA Native ทุกคนรับฟรี! บทเรียนทฤษฏีแบบ e-Learning ที่มีมากกว่า 800 บทเรียน รวมถึงแบบทดสอบออนไลน์

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์
ตอบโจทย์ชีวิตวัยทำงาน
ความสำเร็จในการเรียน ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
TOPICA Native ได้ออกแบบวิธี “P.I.E.L.E.” เพื่อการเรียนพูดอังกฤษด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลจริง

หลักสูตรของเราพร้อมรับรองความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในการทำงาน อยากเก่งอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ เรียนเพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้พูดได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเอาชนะข้อสอบต่าง ๆ

คอร์สเรียนเนื้อหาครอบคลุมทักษะและความสนใจต่าง ๆ ของคุณ
เป็นการสอนแบบสด Real-time ผ่านระบบออนไลน์
โดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอน
และได้รับการรับรองคุณภาพและความสามารถจาก TESOL, TEFL หรือ CELTA
P – (Practice) ฝึกกับครูเจ้าของภาษา

I – (Interactive) แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้เรียนคนอื่น ๆ

E – (Evaluation) ประเมินผล

L – (Lecture) สรุปความรู้ทางทฤษฎี

E – (Exam) ทดสอบวัดระดับ

รูปแบบการเรียนการสอน

สอนสดทุกคลาสเรียน

เรียนภาษาอังกฤษสด ๆ แบบ Real-time เน้นฝึกทักษะการพูดและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ คุณสามารถเลือกเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อเน้นฝึกการออกเสียง หรือเรียนกับอาจารย์ไทยเพื่อเน้นฝึกแกรมม่าสำหรับการพูด

Group Discussion

เรียนแบบกลุ่ม Class ละเพียง 2-6 ท่าน โดยเรียนกับเพื่อนที่อยู่ในระดับเดียวกัน
โดยในคลาสท่านจะได้ฝึกพูดตลอดทั้งคลาส
เลือกเวลาเรียนได้ไม่อั้นตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน ทุกวัน

บทเรียน E-Learning ตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ TOPICA Native
แถมฟรี บทเรียนทฤษฏีแบบ e-Learning ที่มีมากกว่า 800 บทเรียน รวมถึงแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

หลักสูตรการเรียน
ด้วยหลักสูตรของ TOPICA Native ที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการฝึกสนทนา และฝึกใช้จริง
ระบบการเรียนของเราประกอบด้วย 9 ระดับเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง โดยคุณจะได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
TOPICA Native ให้คุณได้พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณแบบไร้ข้อจำกัด

เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดชั่วโมง

คุณสามารถเข้าเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา
และอาจารย์ไทยได้ไม่จำกัด
ตลอดระยะเวลาหลักสูตรของคุณ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

เลือกเวลาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณสะดวก ไม่ต้องจองคลาสล่วงหน้า ห้องเรียนสดจะตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวัน

ห้องเรียน e-Learning ตลอด 24 ชม.

ผู้เรียน TOPICA Native ทุกคนรับฟรี! บทเรียนทฤษฏีแบบ e-Learning ที่มีมากกว่า 800 บทเรียน รวมถึงแบบทดสอบออนไลน์